Začiatkom roka sa mi v hlave zrodil nápad, ktorému som sa v myšlienkach začala viac venovať. Napadlo mi, že začnem robiť rozhovory so zaujímavými ľuďmi, čo by mohlo byť prínosom pre mňa i pre vás. Rozhovory plánujem robiť cez online prenos na Instagrame, ktorému bude predchádzať článok. Uhádli ste správne, tento článok. Opýtam sa svojich hostí na 3 základné otázky, ktoré následne doplním o ďalších 5-6 otázok počas online vysielania. Otázky budete samozrejme môcť klásť aj vy, aby to bolo pre vás viac obohacujúce. Mojím prvým hosťom bude ThLic. Mgr. Ľubomír Švorca, Phd. – pedagóg, tlmočník a prekľadateľ, v nedeľu 7.1. o 16:30hod. Absolvoval rôzne prekladateľské kurzy doma i v zahraničí a úspešne zvládol certikáty CILS B2 a C1 vydané Univerzitou pre cudzincov v Siene. Taktiež získal všeobecnú štátnicu z talianskej jazyka a kultúry úroveň C1-C2, ktorá Ľubomíra oprávňuje vykonávať prácu prekladateľa, tlmočníka a lektora talianskeho jazyka. Zaujal ma, a tak som ho pre vás na úvod vyspovedala.

Ako vytváraš učebné osnovy pre rôzne úrovne jazykovej zručnosti taliančiny?

„V Belpaese (jazyková a cestovná agentúra Ľ. Švorca, pozn. autora) je osnovou individuálny prístup ku každému študentovi vzhľadom na jeho potreby, schopnosti a spôsob učenia. Častokrát je to cesta hľadania, ktorá má pozitívny vplyv aj na iné oblasti života. Snažíme sa identifikovať jedinečný spôsob napredovania pre každého jednotlivca. V školách sa väčšinou snažia, aby každý dosiahol nejaký určený, často umelý a prakticky neexistujúci priemer. My na to ideme inak. Hľadáme silné stránky každého jednotlivca, ktorých potenciál následne rozvíjame. Niekto sa učí lepšie cez vizuálne vnemy, niekto si skôr zakladá na princípoch, no väčšina študentov si najviac z hodiny zapamätá, keď je vedená zážitkovou a vtipnou formou, na základe konkrétnych životných situácií. Podstatným pilierom našej práce je to, že jazyk vyučujeme cez optiku kultúry. U nás sa nenaučíte len to, ako si vypýtať kávu v Taliansku, ale aj to, čo káva pre Talianov znamená, kedy sa pije a kde nájsť najlepšiu. V Belpaese vyučujeme taliančinu priamo aj v Taliansku, názorne a priamo v rôznych konverzačných situáciách každodenného života. Našim konceptom je, aby sa študent necítil ako turista ale ako jeden z domácich.“

3 OTÁZKY PRE UČITEĽA TALIANČINY

Aké metódy hodnotenia považuješ za najefektívnejšie pri hodnotení jazykovej zručnosti a pokroku študentov?

„Základné kritérium je pre nás uplatnenie vedomostí v reálnom živote. Zbytočne by mal študent tie najrôznejšie teoretické vedomosti, keď ich nebude vedieť použiť v praktických životných situáciách. Pokiaľ ide o pokrok, je pre nás dôležitá jeho udržateľnosť. K skutočnému úspechu neexistujú skratky. Sľuby po taliansky za štrnásť dní alebo za mesiac sú len iluzornými vzdušnými zámkami. Naučiť sa dobre po taliansky nie je ani rýchle, ani ľahké. O to krajšia je však odmena na záver, aj keď pri učení jazyka záver v pravom slova zmysle neexistuje, je to celoživotná cesta. Platí pravidlo, že dvadsať minút plnej pozornosti jazyku denne je viac ako tri-štyri hodiny nárazovo. Zároveň v Belpaese veríme, že učenie okrem pokroku a posúvania vlastných limitov môže prinášať aj radosť a oporu do života.“

3 OTÁZKY PRE UČITEĽA TALIANČINY

Pri učení využívaš inovatívne metódy, aké konkrétne?

„Pre nás je kľúčové, aby učenie nebolo nejakou násilnou aktivitou do ktorej sa treba nútiť, aby bolo skôr o rozvíjaní zvedavosti a aktívnom žití taliančiny ako o pasívnom prijímaní vedomostí. Snažíme sa odovzdať svojím vlastným prístupom vášeň našim študentom a pomôcť im obklopiť sa talianskym jazykom a kultúrou cez taliansku hudbu, filmy, jedlo. Práve aj pasáže z talianskych filmov môžu byť v didaktike talianskeho jazyka veľmi užitočné. Rovnako za inovatívnu metódu považujeme aj tzv. process drama, využiteľnú najmä pri skupinových lekciách, kde si vieme znázorniť a zahrať konkrétne situácie, ktoré môžu nastať a je dôležité na ne reagovať bez prípravy. Radi uplatňujeme aj problémové vyučovanie, kde je v centre študent a jeho hľadanie riešení pod našim vedením. Človek si totiž oveľa viac zapamätá, ak nejakú problémovú situáciu rieši sám ako keby sa mu len predložili vzorové riešenia.“

3 OTÁZKY PRE UČITEĽA TALIANČINY

Nezabudnite sa pripojiť na online vysielanie v nedeľu (7.1.2024) o 16:30hod.